NHÀ ĐẤT KHU VỰC

Tìm thấy 4 kết quả tại địa bàn: Phường Hội Phú
Giá: 1.600.000.000 (VNĐ)
Diện tích: 10*28m
Xã/Phường: Phường Hội Phú
Giá: 1.900.000.000 (VNĐ)
Diện tích: 15*30m
Xã/Phường: Phường Hội Phú
Giá: 570.000.000 (VNĐ)
Diện tích: 5*20m
Xã/Phường: Phường Hội Phú
Giá: 6.335.451.200 (VNĐ)
Diện tích: 10x23m
Xã/Phường: Phường Hội Phú