NHÀ ĐẤT KHU VỰC

Tìm thấy 4 kết quả tại địa bàn: Phường Trà Bá
Giá: 1.850.000.000 (VNĐ)
Diện tích: 6,8*30m
Xã/Phường: Phường Trà Bá
Giá: 750.000.000 (VNĐ)
Diện tích: 6*23m
Xã/Phường: Phường Trà Bá
Giá: 1.250.000 (VNĐ)
Diện tích: 10*25m
Xã/Phường: Phường Trà Bá
Giá: 690.000.000 (VNĐ)
Diện tích: 5*25m
Xã/Phường: Phường Trà Bá