NHÀ ĐẤT KHU VỰC

Tìm thấy 4 kết quả tại địa bàn: Phường Ia Kring
Giá: 490.000.000 (VNĐ)
Diện tích: 5*23m
Xã/Phường: Phường Ia Kring
Giá: 1.050.000.000 (VNĐ)
Diện tích: 10*47m
Xã/Phường: Phường Ia Kring
Giá: 1.400.000 (VNĐ)
Diện tích: 27*52m
Xã/Phường: Phường Ia Kring
Giá: 2.700.000.000 (VNĐ)
Diện tích: 14,5*11
Xã/Phường: Phường Ia Kring