NHÀ ĐẤT KHU VỰC

Tìm thấy 9 kết quả tại địa bàn: Khác
Giá: 2.200.000.000 (VNĐ)
Diện tích: 34.230m2
Xã/Phường: Khác
Giá: 1.700.000.000 (VNĐ)
Diện tích: 103.8m2
Xã/Phường: Khác
Giá: 575.000.000 (VNĐ)
Diện tích: 5x25m
Xã/Phường: Khác
Giá: 450.000.000 (VNĐ)
Diện tích: 124m2
Xã/Phường: Khác
Giá: 200.000.000 (VNĐ)
Diện tích: 5x26m
Xã/Phường: Khác
Giá: 600.000.000 (VNĐ)
Diện tích: 6x25m
Xã/Phường: Khác
Giá: 70.000.000 (VNĐ)
Diện tích: Hơn 1 ha
Xã/Phường: Khác
Giá: 360.000.000 (VNĐ)
Diện tích: 174m2
Xã/Phường: Khác
Giá: 410.000.000 (VNĐ)
Diện tích: 151.4m2
Xã/Phường: Khác