NHÀ ĐẤT KHU VỰC

Tìm thấy 5 kết quả tại địa bàn: Phường Hoa Lư
Giá: 750.000.000 (VNĐ)
Diện tích: 7*25m
Xã/Phường: Phường Hoa Lư
Giá: 3.800.000.000 (VNĐ)
Diện tích: 8,5*32m
Xã/Phường: Phường Hoa Lư
Giá: 1.350.000.000 (VNĐ)
Diện tích: 5,5*22m
Xã/Phường: Phường Hoa Lư
Giá: 2.300.000.000 (VNĐ)
Diện tích: 10,5*23m
Xã/Phường: Phường Hoa Lư
Giá: 20.000.000 (VNĐ)
Diện tích: 10mx42
Xã/Phường: Phường Hoa Lư