Tin tức

Chuyên mục: Tuyển dụng
Ngày đăng: 23/9/2021 Trung tâm Kinh doanh VNPT - Gia Lai thông báo tuyển dụng lao động làm việc tại các đơn vị sản xuất (số lượng 10 nhân viên) trên địa bàn Pleiku và các huyện/Thị xã.
Ngày đăng: 15/8/2021 Bưu điện tỉnh Gia Lai đang tuyển dụng nhiều vị trí lao động chuyên môn kỹ thuật đợt 2 năm 2021, bao gồm chuyên viên kết hoạch, tổng hợp, kỹ sư tin học và chuyên viên quản lý chất lượng.
Ngày đăng: 20/10/2021 Đơn vị truyển dụng: Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai (Đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Thông tin và Truyền thông).