BẤT ĐỘNG SẢN

Giá: 490.000.000 (VNĐ)
Diện tích: 5*23m
Xã/Phường: Phường Ia Kring
Giá: 1.050.000.000 (VNĐ)
Diện tích: 10*47m
Xã/Phường: Phường Ia Kring
Giá: 1.850.000.000 (VNĐ)
Diện tích: 6,8*30m
Xã/Phường: Phường Trà Bá
Giá: 1.600.000.000 (VNĐ)
Diện tích: 10*48m
Xã/Phường: Phường Yên Đỗ
Giá: 1.600.000.000 (VNĐ)
Diện tích: 10*28m
Xã/Phường: Phường Hội Phú
Giá: 750.000.000 (VNĐ)
Diện tích: 6*23m
Xã/Phường: Phường Trà Bá
Giá: 1.900.000.000 (VNĐ)
Diện tích: 15*30m
Xã/Phường: Phường Hội Phú
Giá: 1.400.000 (VNĐ)
Diện tích: 27*52m
Xã/Phường: Phường Ia Kring
Giá: 1.250.000 (VNĐ)
Diện tích: 10*25m
Xã/Phường: Phường Trà Bá
Giá: 750.000.000 (VNĐ)
Diện tích: 7*25m
Xã/Phường: Phường Hoa Lư