HỖ TRỢ

Tài liệu tham khảo:
- Hướng dẫn cài đặt, cấu hình chữ ký số theo quy định tại NĐ 30/2020/NĐ-CP
- Giới thiệu Gia Lai eMeeting (Hội nghị truyền hình trực tuyến)
- Gia Lai eMeeting (Phiên bản Android)
- Ncovi Gia Lai (Phiên bản Android)
Tin nổi bật: Dịch vụ Quảng cáo cùng CungMua365.net ưu đãi trong tháng

BẤT ĐỘNG SẢN MỚI

Giá: 690.000.000(VNĐ)
Diện tích: 5*25m
Xã/Phường: Phường Trà Bá
Giá: 8.800.000.000(VNĐ)
Diện tích: 300*450m
Xã/Phường: Xã Diên Phú
Giá: 2.200.000.000(VNĐ)
Diện tích: 34.230m2
Xã/Phường: Khác
Giá: 1.350.000.000(VNĐ)
Diện tích: 5,5*22m
Xã/Phường: Phường Hoa Lư
Giá: 4.200.000.000(VNĐ)
Diện tích: 3500m2
Xã/Phường: Phường Chi Lăng