HỖ TRỢ

Tài liệu tham khảo:
- Hướng dẫn cài đặt, cấu hình chữ ký số theo quy định tại NĐ 30/2020/NĐ-CP
- Giới thiệu Gia Lai eMeeting (Hội nghị truyền hình trực tuyến)
- Gia Lai eMeeting (Phiên bản Android)
- Ncovi Gia Lai (Phiên bản Android)
Tin nổi bật: Dịch vụ Quảng cáo cùng CungMua365.net ưu đãi trong tháng

BẤT ĐỘNG SẢN MỚI

Giá: 2.200.000.000(VNĐ)
Diện tích: 34.230m2
Xã/Phường: Khác
Giá: 750.000.000(VNĐ)
Diện tích: 6*23m
Xã/Phường: Phường Trà Bá
Giá: 1.700.000.000(VNĐ)
Diện tích: 103.8m2
Xã/Phường: Khác
Giá: 2.700.000.000(VNĐ)
Diện tích: 14,5*11
Xã/Phường: Phường Ia Kring